-

3-rings stempel oversikt

#1-99 #100-199 #200-299 #300-383
1 – AA 100 – HAMMERFEST 200 – MELDAL 300 – SVELVIG
2 – AALESUND 101 – HAMMERØ 201 – MELHUUS 301 – SØRUM
3 – AALHUS 102 – HASVIG 202 – MERAGER 302 – TALVIG
4 – AAMOT 103 – HAUGESUND 203 – MO I HELGELAND 303 – THINGVOLD
5 – AAS 104 – HAUS I NORDHORDLAND 204 – MO I THELEMARKEN 304 – THOTEN
6 – AASEN 105 – HAVNÆS 205 – MODUM 305 – THRONDENÆS
7 – AASGAARDSSTRAND 106 – HAVØSUND 206 – MOLAND 306 – THRONDHJEM
8 – AASNÆS 107 – HEGGEBOSTAD 207 – MOLDE 307 – THRYGSTAD
9 – ALSTAHAUG 108 – HEGRE 208 – MORTENSNÆS 308 – TJERNAGEL
10 – ALTEIDET 109 – HEMNÆS 209 – MOSKENÆS 309 – TJØMØ
11 – ALTEN 110 – HENNINGSVÆR 210 – MOSS 310 – TJØTØ
12 – AMBLE 111 – HERØ I SØNDMØR 211 – MOSTERHAVN 311 – TOLGEN
13 – AREMARK 112 – HEVNE 212 – MØLSTERVAAGNÆS 312 – TROMSØ
14 – ARENDAL 113 – HISKEN 213 – NAMSOS 313 – TRYSIL
15 – ASKER 114 – HITERDAL 214 – NANNESTAD 314 – TRØGSTAD JERNB.ST.
16 – ASKEVOLD 115 – HITEREN 215 – NORDDALEN 315 – TVEDESTRAND
17 – NORDRE AURDAL 116 – HJELMELAND 216 – NORDLAND POSTKONTOR 316 – TYSNÆS
18 – SØNDRE AURDAL 117 – HJERTDAL 217 – NÆRSTRAND 317 – TØNSBERG
19 – AURE 118 – HJØRRENDFJORD 218 – NÆS I HALLINGDAL 318 – TØNSET
20 – BAKKE 119 – HOF I JARLSBERG 219 – NÆS I HEDEMARKEN 319 – ULFSTEN
21 – BALESTRAND 120 – HOF I SOLØR 220 – NÆS I ROMERIGE 320 – ULLENSAGER
22 – BALSTAD 121 – HOLDEN 221 – NÆSNE 321 – UNDAL
23 – BEITSTADEN 122 – HOLE 222 – NÆSODDEN 322 – UNDERDAL
24 – BERG 123 – HOLMESTRAND 223 – NÆSSET 323 – URE
25 – BERGEN 124 – HOLTAALEN 224 – NØTTERØ 324 – URLAND
26 – BINDALEN 125 – HOPSEIDET 225 – ODALEN 325 – URSKOUG
27 – BIRID 126 – HORNINGDAL 226 – ODDE 326 – VAAGE
28 – BIRKAGER 127 – HORTEN 227 – OFOTEN 327 – VAAGEN
29 – BJELLAND 128 – HOSANGER 228 – OPDAL 328 – VAALER I SOLØER
30 – BJØRNØR 129 – HOUGSUND 229 – ORKEDALEN 329 – VADSØ
31 – BODØ 130 – HURDAL 230 – OS 330 – VALBERG
32 – BOLSØ 131 – HURUM 231 – OVERHALDEN 331 – VANELVEN
33 – BORGE 132 – HVALØERNE 232 – POLMAK 332 – VANG I VALDRES
34 – BRANDESUND 133 – HVIDESEID 233 – PORSGRUND 333 – VARDAL
35 – BREVIG 134 – HØLAND 234 – RAKKESTAD 334 – VARDØ
36 – BRØNØ 135 – HØLEN 235 – REINE 335 – VEBLUNGSNÆS
37 – BUKSNÆS 136 – HØNEFOS 236 – REENDALEN 336 – VEFSEN
38 – BØ I THELEMARKEN 137 – IBESTAD 237 – RENNESØ 337 – VEGØ
39 – BØ I VESTERAALEN 138 – INDERØEN 238 – REPVAAG 338 – VESTNÆS
40 – BØMMELHAVN 139 – INDHITTEREN 239 – RIISØER 339 – VEØ
41 – BØRSEN 140 – INDRE HOLMEDAL 240 – RINDAL 340 – VIGEDAL
42 – CHRISTIANIA 141 – INDVIGEN 241 – RINGEBO 341 – VIG
43 – CHRISTIANSSAND 142 – JÆLSE 242 – RINGSAGER 342 – VINJE
44 – CHRISTIANSSUND 143 – JEVNAGER 243 – RISSEN 343 – VOLDEN
45 – DAL 144 – KAAFJORD 244 – ROMEDAL 344 – VOSS
46 – DALE 145 – KARASJOK 245 – RUSSEMARK 345 – VÆRDALEN
47 – DAVIGEN 146 – KARLSØ 246 – RØDØ 346 – VÆRØ
48 – DRAMMEN 147 – KASTNÆSHAVN 247 – RØRAAS 347 – YTTERØEN
49 – DRØBAK 148 – KAUTOKEINO 248 – SALTDALEN 348 – ØIER
50 – DVERBERG 149 – KINN 249 – SAND 349 – ØKLANDSVAAG
51 – DØNNÆS 150 – KINSERVIG 250 – SAND I RYFYLKE 350 – ØXFJORD
52 – EGERSUND 151 – KJERRINGØ 251 – SANDE I JALSBERG 351 – ØXNES
53 – EID I NORDFJORD 152 – KJØLLEFJORD 252 – SANDE I SØNDFJORD 352 – ØRLANDET
54 – EID I SØNDHORDLAND 153 – KLÆBO 253 – SANDEFJORD 353 – ØRSKOUG
55 – EIDSBERG 154 – KLØVEN 254 – SANNÆS 354 – ØVREBØ
56 – EIDSVOLD 155 – KOBBERVIG 255 – SANDTORVHOLM 355 – KVALEVAAG
57 – ELVERUM 156 – KOLVEREID 256 – SARPSBORG 356 – HEMSEDAL
58 – ENEBAK 157 – KOMAGFJORD 257 – SAUDE 357 – VEFRING
59 – ESPEVÆR 158 – KONGSBERG 258 – SEL 358 – LIKNÆS
60 – ETNE 159 – KONGSVINGER 259 – SELBO 359 – SKJÆRVØ
61 – EVJE 160 – KRAGERØ 260 – SELØ 360 – MAASØ
62 – EVINDVIG 161 – KRØDSHERRED 261 – SILGJORD 361 – GJESVÆR
63 – FARSUND 162 – KVALSUND 262 – SIM 362 – SKARSVAAG
64 – FEDE 163 – KVAM 263 – SKEDSMO 363 – INGØ
65 – FET 164 – KVIKNE 264 – SKIEN 364 – CHRISTIANIA BYPOST
66 – FIKKE 165 – KVINDHERRED 265 – SKJÆRSTAD 365 – NISSEDAL
67 – FINKROGEN 166 – LADEVIG 266 – SKONEVIG 366 – SPYDEBERG
68 – FINNØ 167 – NORDRE LAND 267 – SKRAAVEN 367 – VAALER I SMAALENENE
69 – FJÆLBERG 168 – SØNDRE LAND 268 – SKUDENÆS 368 – VIGØER
70 – FLAA 169 – LANGESUND 269 – SLIDRE 369 – HVIDSTEEN
71 – FLAKSTAD 170 – LAURDAL (I JARLSBERG) 270 – SNAASEN 370 – SELSØVIG
72 – FLEKKEFJORD 171 – LAURDAL (I THELEMARK) 271 – SOGNDAL I DALENE 371 – HAABØL
73 – FOLDEN 172 – LAURVIG 272 – SOGNDAL I SOGN 372 – LYNGØER
74 – FOSNÆS 173 – LEBESBY 273 – SOLEGLAD 373 – BRANDVOLD
75 – FREDERIKSHALD 174 – LEGANGER 274 – SOLVORN 374 – SANDØSUND
76 – FREDERIKSSTAD 175 – LEKSVIGEN 275 – SOPNÆS 375 – AA
77 – FREDERIKSVÆRN 176 – LEKØ 276 – SORTLAND 376 – STJERNERØ
78 – FREDØ 177 – LENVIG 277 – SPARBO 377 – SKJÆRGEHAVN
79 – FROGNER 178 – LEREIM 278 – STADSBYGDEN 378 – NØSTVIG
80 – FRON 179 – LERVIG 279 – STAMSUND 379 – BEIEREN
81 – FROSTEN 180 – LEVANGER 280 – STANGE 380 – SANNÆSSØEN
82 – FUSE 181 – LILLEHAMMER 281 – STANGVIG 381 – DIGERMULEN
83 – FØRDE 182 – LILLESAND 282 – STAVANGER 382 – HAKEDAL
84 – GAUSDAL 183 – LINDAAS 283 – STEGEN 383 – NITEDAL
85 – GILDESKAAL 184 – LOM 284 – STENE
86 – GJERESTAD 185 – LOPPEN 285 – STENKJÆR
87 – GLOPPEN 186 – LUNDE 286 – STOD
88 – GOL 187 – LUNDER 287 – STORELVEDALEN
89 – FRAN 188 – LURØ 288 – STORDØEN
90 – GRAVEN 189 – LYNGDAL 289 – STRAND
91 – GRIMSTAD 190 – LYNGEN 290 – STRANDEBARM
92 – GRONG 191 – LYSTER 291 – STRANDEN
93 – GRORUD 192 – LÆRDAL 292 – STRØMMEN JERNB.ST.
94 – GRUE 193 – LØDINGEN 293 – STØRDALEN
95 – GULDHOLMEN 194 – LØITEN 294 – STØREN
96 – HAA 195 – MAALSELVEN 295 – STØD
97 – HADSEL 196 – MAAREN 296 – SULESKAR
98 – HALSE 197 – MANDAL 297 – SUND I LOFOTEN
99 – HAMAR 198 – MANGER 298 – SUNDDAL
199 – MAURSUND 299 – SURENDAL