-

3-rings stempel oversikt

Nedenfor er en komplett liste over alle 3-rings stemplene som tok over for riststemplene fra 1856. Det finnes totalt 383 stk.

#1-99#100-199#200-299#300-383
1 - AA100 - HAMMERFEST200 - MELDAL300 - SVELVIG
2 - AALESUND101 - HAMMERØ201 - MELHUUS301 - SØRUM
3 - AALHUS102 - HASVIG202 - MERAGER302 - TALVIG
4 - AAMOT103 - HAUGESUND203 - MO I HELGELAND303 - THINGVOLD
5 - AAS104 - HAUS I NORDHORDLAND204 - MO I THELEMARKEN304 - THOTEN
6 - AASEN105 - HAVNÆS205 - MODUM305 - THRONDENÆS
7 - AASGAARDSSTRAND106 - HAVØSUND206 - MOLAND306 - THRONDHJEM
8 - AASNÆS107 - HEGGEBOSTAD207 - MOLDE307 - THRYGSTAD
9 - ALSTAHAUG108 - HEGRE208 - MORTENSNÆS308 - TJERNAGEL
10 - ALTEIDET109 - HEMNÆS209 - MOSKENÆS309 - TJØMØ
11 - ALTEN110 - HENNINGSVÆR210 - MOSS310 - TJØTØ
12 - AMBLE111 - HERØ I SØNDMØR211 - MOSTERHAVN311 - TOLGEN
13 - AREMARK112 - HEVNE212 - MØLSTERVAAGNÆS312 - TROMSØ
14 - ARENDAL113 - HISKEN213 - NAMSOS313 - TRYSIL
15 - ASKER114 - HITERDAL214 - NANNESTAD314 - TRØGSTAD JERNB.ST.
16 - ASKEVOLD115 - HITEREN215 - NORDDALEN315 - TVEDESTRAND
17 - NORDRE AURDAL116 - HJELMELAND216 - NORDLAND POSTKONTOR316 - TYSNÆS
18 - SØNDRE AURDAL117 - HJERTDAL217 - NÆRSTRAND317 - TØNSBERG
19 - AURE118 - HJØRRENDFJORD218 - NÆS I HALLINGDAL318 - TØNSET
20 - BAKKE119 - HOF I JARLSBERG219 - NÆS I HEDEMARKEN319 - ULFSTEN
21 - BALESTRAND120 - HOF I SOLØR220 - NÆS I ROMERIGE320 - ULLENSAGER
22 - BALSTAD121 - HOLDEN221 - NÆSNE321 - UNDAL
23 - BEITSTADEN122 - HOLE222 - NÆSODDEN322 - UNDERDAL
24 - BERG123 - HOLMESTRAND223 - NÆSSET323 - URE
25 - BERGEN124 - HOLTAALEN224 - NØTTERØ324 - URLAND
26 - BINDALEN125 - HOPSEIDET225 - ODALEN325 - URSKOUG
27 - BIRID126 - HORNINGDAL226 - ODDE326 - VAAGE
28 - BIRKAGER127 - HORTEN227 - OFOTEN327 - VAAGEN
29 - BJELLAND128 - HOSANGER228 - OPDAL328 - VAALER I SOLØER
30 - BJØRNØR129 - HOUGSUND229 - ORKEDALEN329 - VADSØ
31 - BODØ130 - HURDAL230 - OS330 - VALBERG
32 - BOLSØ131 - HURUM231 - OVERHALDEN331 - VANELVEN
33 - BORGE132 - HVALØERNE232 - POLMAK332 - VANG I VALDRES
34 - BRANDESUND133 - HVIDESEID233 - PORSGRUND333 - VARDAL
35 - BREVIG134 - HØLAND234 - RAKKESTAD334 - VARDØ
36 - BRØNØ135 - HØLEN235 - REINE335 - VEBLUNGSNÆS
37 - BUKSNÆS136 - HØNEFOS236 - REENDALEN336 - VEFSEN
38 - BØ I THELEMARKEN137 - IBESTAD237 - RENNESØ337 - VEGØ
39 - BØ I VESTERAALEN138 - INDERØEN238 - REPVAAG338 - VESTNÆS
40 - BØMMELHAVN139 - INDHITTEREN239 - RIISØER339 - VEØ
41 - BØRSEN140 - INDRE HOLMEDAL240 - RINDAL340 - VIGEDAL
42 - CHRISTIANIA141 - INDVIGEN241 - RINGEBO341 - VIG
43 - CHRISTIANSSAND142 - JÆLSE242 - RINGSAGER342 - VINJE
44 - CHRISTIANSSUND143 - JEVNAGER243 - RISSEN343 - VOLDEN
45 - DAL144 - KAAFJORD244 - ROMEDAL344 - VOSS
46 - DALE145 - KARASJOK245 - RUSSEMARK345 - VÆRDALEN
47 - DAVIGEN146 - KARLSØ246 - RØDØ346 - VÆRØ
48 - DRAMMEN147 - KASTNÆSHAVN247 - RØRAAS347 - YTTERØEN
49 - DRØBAK148 - KAUTOKEINO248 - SALTDALEN348 - ØIER
50 - DVERBERG149 - KINN249 - SAND349 - ØKLANDSVAAG
51 - DØNNÆS150 - KINSERVIG250 - SAND I RYFYLKE350 - ØXFJORD
52 - EGERSUND151 - KJERRINGØ251 - SANDE I JALSBERG351 - ØXNES
53 - EID I NORDFJORD152 - KJØLLEFJORD252 - SANDE I SØNDFJORD352 - ØRLANDET
54 - EID I SØNDHORDLAND153 - KLÆBO253 - SANDEFJORD353 - ØRSKOUG
55 - EIDSBERG154 - KLØVEN254 - SANNÆS354 - ØVREBØ
56 - EIDSVOLD155 - KOBBERVIG255 - SANDTORVHOLM355 - KVALEVAAG
57 - ELVERUM156 - KOLVEREID256 - SARPSBORG356 - HEMSEDAL
58 - ENEBAK157 - KOMAGFJORD257 - SAUDE357 - VEFRING
59 - ESPEVÆR158 - KONGSBERG258 - SEL358 - LIKNÆS
60 - ETNE159 - KONGSVINGER259 - SELBO359 - SKJÆRVØ
61 - EVJE160 - KRAGERØ260 - SELØ360 - MAASØ
62 - EVINDVIG161 - KRØDSHERRED261 - SILGJORD361 - GJESVÆR
63 - FARSUND162 - KVALSUND262 - SIM362 - SKARSVAAG
64 - FEDE163 - KVAM263 - SKEDSMO363 - INGØ
65 - FET164 - KVIKNE264 - SKIEN364 - CHRISTIANIA BYPOST
66 - FIKKE165 - KVINDHERRED265 - SKJÆRSTAD365 - NISSEDAL
67 - FINKROGEN166 - LADEVIG266 - SKONEVIG366 - SPYDEBERG
68 - FINNØ167 - NORDRE LAND267 - SKRAAVEN367 - VAALER I SMAALENENE
69 - FJÆLBERG168 - SØNDRE LAND268 - SKUDENÆS368 - VIGØER
70 - FLAA169 - LANGESUND269 - SLIDRE369 - HVIDSTEEN
71 - FLAKSTAD170 - LAURDAL (I JARLSBERG)270 - SNAASEN370 - SELSØVIG
72 - FLEKKEFJORD171 - LAURDAL (I THELEMARK)271 - SOGNDAL I DALENE371 - HAABØL
73 - FOLDEN172 - LAURVIG272 - SOGNDAL I SOGN372 - LYNGØER
74 - FOSNÆS173 - LEBESBY273 - SOLEGLAD373 - BRANDVOLD
75 - FREDERIKSHALD174 - LEGANGER274 - SOLVORN374 - SANDØSUND
76 - FREDERIKSSTAD175 - LEKSVIGEN275 - SOPNÆS375 - AA
77 - FREDERIKSVÆRN176 - LEKØ276 - SORTLAND376 - STJERNERØ
78 - FREDØ177 - LENVIG277 - SPARBO377 - SKJÆRGEHAVN
79 - FROGNER178 - LEREIM278 - STADSBYGDEN378 - NØSTVIG
80 - FRON179 - LERVIG279 - STAMSUND379 - BEIEREN
81 - FROSTEN180 - LEVANGER280 - STANGE380 - SANNÆSSØEN
82 - FUSE181 - LILLEHAMMER281 - STANGVIG381 - DIGERMULEN
83 - FØRDE182 - LILLESAND282 - STAVANGER382 - HAKEDAL
84 - GAUSDAL183 - LINDAAS283 - STEGEN383 - NITEDAL
85 - GILDESKAAL184 - LOM284 - STENE
86 - GJERESTAD185 - LOPPEN285 - STENKJÆR
87 - GLOPPEN186 - LUNDE286 - STOD
88 - GOL187 - LUNDER287 - STORELVEDALEN
89 - FRAN188 - LURØ288 - STORDØEN
90 - GRAVEN189 - LYNGDAL289 - STRAND
91 - GRIMSTAD190 - LYNGEN290 - STRANDEBARM
92 - GRONG191 - LYSTER291 - STRANDEN
93 - GRORUD192 - LÆRDAL292 - STRØMMEN JERNB.ST.
94 - GRUE193 - LØDINGEN293 - STØRDALEN
95 - GULDHOLMEN194 - LØITEN294 - STØREN
96 - HAA195 - MAALSELVEN295 - STØD
97 - HADSEL196 - MAAREN296 - SULESKAR
98 - HALSE197 - MANDAL297 - SUND I LOFOTEN
99 - HAMAR198 - MANGER298 - SUNDDAL
199 - MAURSUND299 - SURENDAL