-

Hvorfor velge mine albumark?

why“Samma det vel, ost er ost” eller “hund er hund” – tenker nok du som i reklamen.

Men jeg mener mine ark bidrar til økt interesse for frimerkesamling. Hvor mange har vel ikke 100-vis av samme posthornmerket, løvemerket, øremerker eller bruksmerker og tror at disse bare er rent overskudd?

Med mine ark har en altså muligheten for å skille på graveringstyper, farger, papirtyper og vannmerkestillinger noe som ordinære frimerkealbum normalt ikke har støtte for.

Samtidig får du en frimerkealbum som så og si andre ikke har, noe mer personlig spør du meg!