-

Utvidet posthornnøkkel

Velkommen til Albumark’s utvidede posthornnøkkel. Denne inneholder illustrasjoner utover Frimerkehuset’s standard posthornnøkkel.

Kilde: Norgeskatalogen, Håndbøkene

NB! Tips er å bruke Ipad el for å zoome ut/inn bildene/illustrasjonene.

Når det gjelder typing av NK16-NK34 anbefaler jeg sterkt å kikke på mine sjablonger. Sjekk mitt innlegg om digital filateli.

1863. Våpen 1863

NK 6 – 2 skill
NK 7 – 3 skill
NK 8 – 4 skill
NK 9 – 8 skill
NK 10 – 24 skill

1872/75. Skilling posthorn

NK 16 – 1 skilling
NK 17 – 2 skilling
Nk 18 – 3 skilling
NK 19 – 4 skilling
NK 20 – 6 skilling
NK 21 – 7 skilling

1877/78. Skravert posthorn

NK 22 – 1 øre 
NK 23 – 3 øre
NK 24 – 5 øre
NK 25 – 10 øre
NK 26 – 12 øre
NK 27 – 20 øre
NK 28 – 25 øre
NK 29 – 35 øre
NK 30 – 50 øre
NK 31 – 60 øre

1878. Kong Oscar II

NK 32/34 kr 1,00/kr 1,50/kr 2,00

1905. Kroneprovisorier Kroneovertrykk på 2 skill 2

NK85-87

Andre nyttige linker

NK15a eller NK15b? el Diskusjon frankering.com
Tjenestemerke 6b?
Skille portomerker “Jarlsberg” – metoden
NK, AFA, Facit, Michel, Scott, Stanley Gibbons?
NK432I & II

Online litteratur

Norway Number One
Håndbok over Norges frimerker 1855-1955 – Del I

Håndbok over Norges frimerker 1855-1955 – Del II
Håndbok over Norske Filatelistika

Håndbok Central trykkeriet – 20mm utg 1892-1893 Bind VII
Håndbok Chr. H. Knudsen – Antikva utg 1895-1908 Bind I 
Håndbok Chr. H. Knudsen – Antikva utg 1895-1898 Bind II (NK66-72)
Håndbok Chr. H. Knudsen – Antikva utg 1909 og 1929 Bind VII (NK99 og NK 118)