-

NK22 – 1 øre brungrå

NK 22 – brungrå. Stående vannmerke (5-8). Papir (Be1) – 1-1-1877 (8.024.500) – 6 graveringstyper, 2 pl. oppsetninger.  (Kilde: Norgeskatalogen 2003)

Type 1 Regelmessig 1-tall med svakt buet fane og fotstreken på 1 heller svakt mot høyre. Punktet etter M står høyt. Ytre ramme 4 er fortynnet utvendig fra spissen av ving 7 til hjørnet 4 (fellingsfeil)
Type 2 Fotstreken er ujevn og skrår opp til høyre. Punktet er omtrent som på t.1, men noe lavere. Ytre ramme 4 er fortynnet utvendig fra spissen av ving 7 til hjørnet 4 (fellingsfeil)
Type 3 Regelmessig 1-tall, med sterkt buet fane. Punktet langt fra M. Venstre tverrbjelke på T er helt eller delvis avskåret (fellingsfeil). Ytre ramme 4 smalner utvendig fra overkant hjul 4 til hjørnet 4 (fellingsfeil)
Type 4 Regelmessig 1-tall, hvor fanen skrår nedover og fotstreken heller litt mot høyre. Punktet er langt fra M, men lavere enn på t.3.
Type 5 Lite 1-tall og sterkt buet fane. Punktet som på t.3.
Type 6 Uregelmessig fotstrek, som er altfor lang på venstre side. Videre skrår den noe opp til venstre, og er ofte ujevn. Punktet er omtrent som på t.1, men nærmere M. Punktet er mindre enn på øvrige typer.