-

NK 8 – 4 skill blå

Papir: Bentse Brug. Vannmerke: Løve og bølgelinjer i arkets hjørner og marg.
To orginalstener.

NK 8 I – Utgitt: 23/11 1863F, 27/12 1863S. Type 1-4. (4.000.000)

a – Blå i nyanser

b – Grønnlig blå i nyanser

NK 8 II – Utgitt: 9/1 1864F, 5/3 1864S. Type 5-8. (4.233.500)

a – Blå i nyanser

b – Lys grønnblå

Henvises til Norgeskatalog for bedre bilder.

Type 1 (NK8I) Fargeflekk i bunnfelt under løvens venstre forben.
Type 2 (NK8I) Begge stolper i N kuttes av nettlinjer. Nettlinje gjennom 4-tallets venstre oppstrek.
Type 3 (NK8I) K i SKILL nesten lukket nedentil. 2 nettlinjer skjærer inn i S i SKILL. Nettlinjer og fargeflekk på 4-tallets øvre del.
Type 4 (NK8I) Nettlinjer inn i O og R i NORGE. Nedre buktning av S og øvre venstre hjørne av K skjæres av nettlinjer.
Type 5 (NK8II) Tynn nedstrek i fot på K i SKILL. 3 bunnlinjer skjærer inn i øvre del av siste L i SKILL.
Type 6 (NK8II) Fargestrek gjennom 2. h. R og ut i skravert felt. Linje inn i fot på K i SKILL.
Type 7 (NK8II) Fargeflekk i R og G i NORGE. 2. R i høyre FRIMÆRKE med svak tverrstrek.
Type 8 (NK8II) 2 skråstreker i øvre høyre del av skjoldet. Nettlinjer inn i R i NORGE