-

NK 25 – 10 øre

NK 25 (38.663.000), 12 typer.

Iy – karminrosa til rosa (stående vannmerke) (Be1)
Ix – Rosa i nyanser (liggende vannmerke, tynt papir) (Be2)
II – Karmin til rosa i nyanser (liggende vannmerke) (Be2)

Iy, Tynt porøst papir med stående vannmerke (5-8)
Ix, mest uvanlig. Tynt papir og ujevn overflate og liggende vannmerke (1-4)
II, Fast og jevnt med liggende vannmerke (1-4). Virker hardt og stivt – ved bøying mellom fingre kjennes det “spenstig” ut. Glatt overflate. Sees godt forskjell fra Iy og Ix ved å holde det skrått opp mot lys.

En del av graveringstypene er meget vanskelig å skille fra hverandre, slik at man trenger øvelse og sammenlikningsmateriale for en sikker identifisering. Grovinndeles slik:

Gruppe A:
Lille null er smal og/eller kort (type 1, 2, 3, 4 og 10)
Gruppe B:
Lille null er bredere og rundere enn typene i A (type 5, 6, 7, 8, 9, 11 og 12)

I tillegg kan følgende forhold hjelpe:
– Avstand fra 0 til Ø: stor avstand (type 1-4), liten avstand (type 5-12)
– Punktet står nærmere M (type 2, 3 og 10) I type 10 står punktet betydlig høyere enn alle andre typer.
– Tallet står nærmere hverandre (type 3 og 10)

Type 1 1 og 0 tall langt fra hverandre, nullet skrånende mot 1. 1-tallet er mer forovervendt enn andre typer. Smalt 0.
Type 2 Større tall, men ellers samme forhold som t.1. Tallene står tettere (enn t.1). 0 høyere og flatere enn i type 1, 3, 4 og 10. Punktet nærme M.
Type 3 Likner t. 10, men punktet lavere, og 0 heller mindre mot 1. Tallene står nærme hverandre. Punktet nærme M.
Type 4 Likner t.2, men lavere tall.
Type 5 Jevne pene tall med bred 0. Ligner t.4 og t.6, delvis t.12. 0 er litt tynnere i nedre kant.
Type 6 Likner t.4, men større 0.
Type 7 Store tall som står nokså tett sammen.
Type 8 Likner t.7, men tallene lengre fra hverandre. 0 høyest av alle typer.
Type 9 Likner t.7, men bredere 0. Innsnevring i ytre ramme 3 ut for ving 5 (fellingsfeil)
Type 10 Likner t.3, men tallene nærmere hverandre og punktet høyere. 1-tall vender mer oppover (mer tilbakelendt) enn i andre typer. Punktet står høyt og nær M. Stor avstand fra punktum til 1-tallet. 0 er "peanøtt"-formet.
Type 11 Likner t.6, men 1-tallet står lavere enn 0. Punktet er ofte bønneformet.
Type 12 Likner t.5, men 0 heller til venstre. Fargeflekk forbinder bunnlinje 21 i bunnfelt 3 med kronebøylen (fellingsfeil).