-

NK 28 – 25 øre

NK 28 (2.024.900), 6 typer. Stående vannmerke (Be1). 1-1-1877

Porøst og dårlig papir med stående vannmerke. Den matte fiolette fargen er meget lysømfintlig, så man finner oftest avblekede eksemplarer.

Merket er meget sjelden på innenlandsbrev, oftest ses merket brukt alene på brev til USA.

Type 1 Smalt 5-tall med kort fane. Fotstreken i 2 heller ned til høyre, mens tallets overdel heller til venstre. Punktet nær M.
Type 2 Lite og dårlig tegnet 5-tall. Stort 2-tall med lang, rett fotstrek. Punktet nær M, men lavere enn t.1.
Type 3 Langt og smart 2-tall og bredt og stort 5-tall med liten avstand mellom fanen og buen. Nedre del av 5-tallet danner en kule til venstre for nedstrekens retning. Punktet som på t.1.
Type 4 Liten bue på 2-tallet og lite pent tegnet 5-tall. Nedstreken på lille 5-tall har en klosset retning så tallet for noe underlig form (kraftig underbitt). Punktet står høyt og langt fra M.
Type 5 Stort, bredt 2-tall og 5-tall. Spissen på 5-tallet peker rett oppover og er på linje med den rette nedstreken. Punktet som på t.4.
Type 6 Tallene står langt fra hverandre og 5-tallet er smalt med liten bue. Punktet langt fra M, men lavere enn på t.4 og t.5. Punktet står midt mellom M og 2, avstanden fra 2 kortere enn i andre typer.