-

NK 21 – 7 Skilling

Papir: Bentse Brug, som varierer fra hvitt til grålighvitt og gullig. Vannmerke I i liggende stillinger.

NK21 I – Brun på hvitt papir, lys gummi (type 1-10)

Vannmerkestill 1-3 (alle usikre)

NK21 II – Brun på gullig papir, mørk gummi (type 1-10)

Vannmerkestill 1-4 (alle usikre)

NK21 III – Brun på hvitt papir, lys gummi (type 1-20)

Vannmerkestill 1-4 (alle sikre)

Alle typer:
NK21_1Kun NK21 III:
NK21_2