-

NK 7 – 3 skill lillagrå

Papir: Bentse Brug. Vannmerke: Løve og bølgelinjer i arkets hjørner og marg.
Utgitt: 20/10 1863F, 17/1 1867S (270.800).

Avblekete (grå) eksemplarer er mindre verdt, mens kjemiske påvirkede merker (grønngrå) må ansees som mindreverdige. Fargefriske merker betinger betydelig høyere pris.

Henvises til Norgeskatalog for bedre bilder.

Type 1 3-tall smalt slik at større avstand til S enn type 2. Bladkrans venstre side når opp til midten av E i Æ. Høyre side når øvre blad opp til høyre ben i M. Æ og R i høyre side forbundet nede. F og R høyre side forbundet øverst.
Type 2 Spiss på våpenskjold ganske liten. R i NORGE med brudd, samt bunnstrek inn i øvre del.
Type 3 Øverst fane i venstre Æ forbundet med midtfanen. Bunnstreker inn i R og G i NORGE.
Type 4 F og R venstre side forbundet med tykk strek. Som regel brudd i overkant av S i SKILL.