-

NK 29 – 35 øre

NK 29 (1.070.000), 6 typer, 2 plateoppsetninger. Liggende vannmerke (Be1). 1-10-1878U.

a  Sjøgrønn (lys, fargemettet)
b  Blågrønn til grågrønn i nyanser

Trykket på fast papir av god kvalitet i hvit til gråhvit farge. Gummieringen er gulhvit – gråhvit. Kun en meget liten del av opplaget er i en meget lys sjøgrønn nyanse. Samlere bør være oppmerksom på at dagens attestatører har en bredere definisjon av “sjøgrønn” enn tidligere tiders attestatører, slik at et betydelig større antall merker nå betegnes som “sjøgrønne”.

På graveringstypene 1, 4, 5 og 6 er øvre del av lille 3 mindre enn nedre del.

Type 1 De små verditall heller mot hverandre. Både øvre og nedre bue på 3-tallet er fortykket den siste 1/2mm mot spissen. 5-tallet har en liten og avkortet bue. Tverrstreken på 5 heller svakt mot høyre. Punktet midt mellom M og 3, og det står noe høyt.
Type 2 Tallene i det lille verdisiffer er litt større enn for t.1. 3-tallet er mer åpent og smalt. Buen på 5-tallet er stor og åpen. Lang og nesten rett tverrstrek på 5-tallet. Punktet står nærmere M enn 3.
Type 3 Øvre bue på 3-tallet er større enn den nedre bue (virker "tung" oventil); midtstreken peker nedover. Buen på 5-tallet kort og spiss. De to tall står tett sammen. Punktet står lavt og nærmere M enn 3.
Type 4 Nedre bue på 3-tallet er større enn den øvre. 3-tallet heller mot høyre. 5-tallet har lang og spiss tverrstrek. Punktet står høyt og nærmere M enn 3.
Type 5 5-tallet heller mot 3-tallet, og de to tall er nære hverandre. Nedstreken på 5-tallet går langt ned mot venstre og ender i en spiss. Tverrstreken på 5-tallet er kort. Midtpunktet i lille 3-tall stikker mindre frem enn i de andre typer. Punktet står midt mellom M og 3.
Type 6 De to tall er store og står tett sammen. Tverrstreken på 5-tallet er kort og buer litt opp mot høyre. Punktet står lavt og nærmere M enn 3. Brudd på bunnlinje 8 i bunnfelt 1 t.v. for krone-rosett (fellingsfeil)