-

NK 30 – 50 øre

NK 30 (2.339.200), 6 typer, 2 plateoppsetninger. Stående vannmerke (Be1). 1-1-1877.

Merket ble trykt i to trykninger som begge tilhører 1. trykningsperiode med porøst, ujevnt papir og vannmerke I i stående stillinger. Papirer varierer noe, da deler av 2. trykning er trykt på et fast hvitt papir som også er jevnere. Fargene varierer en del på begge trykningene; første trykning er i en nyanse av mørk rødbrun, mens 2. trykning er en mye lysere nyanse, som nesten skjærer over i gulbrun.

Type 1 Små og smale verditall. 5-tallet er smalt og dårlig tegnet. Lille 0 heller mot venstre (står høyt). Lite brudd på indre ramme 2 ut for hjul 3 (fellingsfeil)
Type 2 Buen på lille 5-tall er stor, og tallet har kort tverrstrek. Tallene heller mot hverandre. Punktet nær M, 0 står høyt i ovalen. ytre ramme 3 er fortynnet fra spissen av fjær 1 i vinge 5 til hjørne 3 (fellingsfeil). Graveringslinje i sjallstykket, men er ikke konstant.
Type 3 Likner t.2, men 5-tallet står rettere og har lengre tverrstrek. Punktet står lengre fra M. Som regel butt hjørne 4 (fellingsfeil) (nedre venstre)
Type 4 Likner t.1, men bredere og parallelle tall. Punktet står midt mellom M og 5. Ofte sees en fortykkelse av indre ramme 3 mot indre hjørnet 3.
Type 5 Stor uregelmessig bue på 5 og kort fane. Store tall med 5-tallet hellende noe mot høyre. 0 lavt plassert i ovalen. Punktet nokså nærme M.
Type 6 Den rette nedstrek heller mer til venstre enn i de andre typer. Nedstreken er nesten ut av linje med kulen, mer enn i t.4. Punktet står lavt. Minner om t.1, men større bue på 5-tallet.