-

NK 24 – 5 øre

NK 24 (antatt 12.464.000), 12 typer.

Ia – ultramarin i nyanser (stående vm (Be1))
Ib – blå (lysende)  (stående vm (Be1))
IIa – ultramarin i nyanser (liggende vm (Be2))
IIb – matt sortlig blå (liggende vm (Be2))
IIIa – ultramarin i nyanser (oppgravert klisjè). Liggende vm (Be2). Fastere papir.
IIIb – prøysisk blå (oppgravert klisjè). Liggende vm (Be2). Fastere papir.

NK 24 er et av de vanskeligste merkene i hele Norgeskatalogen, grunnet alle fargenyansene og graveringstypene.

24I – Tynt porøst papir med stående vm. Papiret er mykt og har lite spenst under bøying. Merker før jan 1878 er 24I
24II – Tynt, fast papir med liggende vm. Papiret er mykt og har lite spenst under bøying. 24IIa er den absolutt hyppigst forekommende merket – både ubrukt og stemplet.
24III – Fast og jevnt papir med liggende vannmerke. Papiret er tykkere enn 24II, og hardere og har spenst når det bøyes svakt. Merker i den prøyssisk blå fargen sees oftest og utgjør anslagsvis 75% av opplaget av 24III.

NK24 finnes i 12 graveringer, hvor t.9 er lettest å skille som er uten punktum etter M, men vær obs på at det finnes en t.2 variant uten punktum.

Type 1 Likner t.9, men med punkt etter M som står høyt. Ytre hjørne 1 som oftest avrundet.
Type 2 Kort fane og liten avstand til buen. Buen er stor og går langt mot venstre og er uten kule.
Type 3 Fanen buer seg oppover. Punktet er stort og står nær M.
Type 4 Stor bue og størst av alle typer.
Type 5 Lite og pent tegnet tall, men mindre enn t.11. Som regel tynn farget linje diagonalt i vinkelen over den krumme del av lille 5.
Type 6 Stor bue med flat klump i stedenfor kule. Fanen heller ned mot buen. Ofte liten fargeflekk på indre ramme 4 t.v. for hjul 1, og en svak linje mellom linjene øverst i hjulet.
Type 7 Likner t.8, men lengre fane og buen noe lengre frem.
Type 8 Likner t.7, men kortere fane og smal bue med spissen pekende opp- og innover.
Type 9 Likner t.1, men uten punkt etter M og uten kule.
Type 10 Pent tegnet tall, noe større enn t.5 og friere fanestilling.
Type 11 Likner t.12, men større bue og hellende fane. Minner også om t.5, men er noe større. Som regel fargeflekker mellom hjul 2 og indre ramme 1, og det tilsvarende under hjul 3.
Type 12 Likner t.11, men mindre bue og rett fane. Tallet står også rettere i ovalen. Ofte en nokså tydelig fargeflekk under hjul 3.