-

NK 23 – 3 øre

NK 23 – 3 øre guloransje (Stående vannmerke) (Be1). 1/1 1877 – 12 typer

Graveringstypene er vanskelig å skille, både pga fargen og likheten mellom tallene. Det anbefales å finne arkposisjon ved platefeil for sikker bestemmelse av graveringstype.

Den guloransje fargen vanskeliggjør studier av merkenes detaljer. Graveringstype 10 skiller seg lett ut på den merkelige formen og store åpningen mellom øver og nedre kule. De resterende graveringstypene er nokså like, unntatt små variasjoner i stilling, størrelse og helning. Det lille 3-tallets plassering i ovalen vil også være til hjelp . Plasseringen kan være lav (dvs. liten avstand fra nedre del av 3-tallet til ytterkant av ovalen (type 1, 4, 5, 7, 10, 11, og 12), høy (stor avstand: type 2 eller normal (type 3,6,8 og 9)

Type 1 Stort og bredt tall som heller litt mot venstre (mer enn t.4). Stor, jevn og ganske lukket nedre bue. Tallet står lavt. Punktet rett ut for nedre del av M ("normal" høyde), og ganske nært M.
Type 2 Meget lite tall med litt åpen nedre bue, som er klart større enn øvre bue. Punktet i "normal" høyde, og i "normal" avstand fra M.
Type 3 Meget lite tall med lukkede buer. Tverrstreken virker lang. Punktet omtrent som t.2.
Type 4 Stort tall som på t.1, men det står noe høyere, og buene er ganske jevnstore. Nedre bue åpnere enn t.1. Punktet litt lavere enn t.2.
Type 5 Smalt lite tall som heller mot venstre og som står forholdsvis langt fra punktum. Se og t.8. Punktet står høyt og nært M.
Type 6 Tallet høyt som på t.1 og t.4, men står rettere enn noen annen type. Kan forveksles med t.12, men 3-tallet står lengre fra M enn i t.12. Øvre bue er mindre. Punktet omtrent som i t.2.
Type 7 Lite tall som står lavt og rett. Forholdsvis stor åpning mellom nedre arm og midtstrek. Punktet omtrent som t.2.
Type 8 Lite tall som t.5, men rettere og lengre fra M. Punktet i "normal" avstand fra M, er stort og står høyt.
Type 9 Meget lite tall som står rett og forholdsvis nært punktum. Øvre bue lukket med markert kule, nedre bue åpnere. Ligner t.7, men er mer lukket. Punktet omtrent som t.2.
Type 10 Denne graveringstypen er meget lett å identifisere på det meget lite og dårlig tegnet tall. Smalt, rett og ganske nært M. Stor åpning mellom øvre og nedre kule. Punktet noe nærmere M enn t.2.
Type 11 Tallet litt mindre enn t.6, og heller en anelse mer mot venstre. Tverrstreken går vanligvis ut i en svakt nedadrettet spiss. Punktet omtrent som t.2, men lengre fra M.
Type 12 Tallet på størrelse med t.11, men står meget nært M. Punktet noe nærmere M enn t.2