-

NK 31 – 60 øre

NK 31 (1.067.000), 6 typer. Liggende vannmerke (Be1). 1-1-1878U.

Merket ble trykt i månedskiftet feb/mar 1878 og tilhører således 2. trykningsperiode med fast og jevnt papir av hvit til gråhvit farge med vannmerke 1 i liggende stilling. Gummien er gråhvit til hvit.

Merket kan deles i to fargegrupper – mørk stålblå til stålblå, og lys stålblå. Den lys stålblå nyansen er den skjeldneste. Merket finnes i 6 graveringstyper som er relativt greie å skille.

Merket var i bruk helt til høsten 1900, og forbruket de første 10-årene var relativt beskjedent.

Type 1 Lite 6-tall og stort 0-tall, nærmere 6 nederst enn øverst. Minste 6-tall av alle typer. Punktet midt mellom M og 6, og lavt.
Type 2 Meget store tall - størst 0 av alle typer. Begge tall heller til venstre og står langt fra hverandre.
Type 3 Jevnstore tall, 6-tallet heller til venstre. Punktet midt mellom M og 6, men lavere enn i t.1. Avstanden fra punktum til 6-tallet er mindre enn i de andre typer.
Type 4 Likner t.3, men har høyerer 6-tall. Punktet står høyere.
Type 5 Minner sterkt om t.1. Nesten samme størrelse på tallene, men 0 heller til venstre. Punktet står høyere.
Type 6 Likner t.2, men tallene står rettere og nærmere hverandre og er noe mindre. Punktet nærme M.