-

NK 27 – 20 øre

NK 27 – 20 øre rødbrun til oransjebrun (Stående vannmerke) (Be1). Jan 1878 – 12 typer (6.211.400)

Merket ble trykt i 2 trykninger, begge tilhørende 1. trykningsperiode med det porøse, dårlige papiret med vannmerke I i stående stillinger.

Merket finnes i 2 nokså markerte fargenyanser – rødbrun og oransjebrun, hvorav rødbrun tilhører 1. trykning og oransjebrun i 2. trykning. Det har sannsynligvis vært 2 plateoppsetninger – en til hver trykning – men mangel på sammenhengende enheter gjør at dette ikke er bekreftet.

Merket finnes i 12 typer som er nokså vanskelige å skille fra hverandre. Fargen er forøvrig noe utflytende og trykket uklart på en del merker, noe som gjør jobben vanskligere.

Type 1 Små tall som står langt fra hverandre, og heller mot hverandre. Liten avstand fra punktum til 2.
Type 2 Små tall, nedre del av 2-tallet hellende ned mot høyre. Punktet står høyt.
Type 3 Likner på t.2, men større tall. Likner mye på t.12, men punktet ikke så nærme som i t.12. Fotstreken i lille 2 går mot høyre til litt bortenfor hakket i vingen.
Type 4 Karakteristisk ved sitt 2-tall. Likner t.2, men større overdel på 2-tallet og 0 hellende til venstre. Punktet nær M (se også t.7).
Type 5 Kort fotstrek på 2-tallet, kantet 0. Både 2 og 0 står forholdsvis rett. Stor avstand fra punktum til 2. Lite brudd i indre ramme 3 under hjul 3. (fellingsfeil)
Type 6 Likner t.3, men tallene er mer jevnstore, og punktet langt fra M. 0 står litt for høyt og heller forover.
Type 7 Klumpete tall, 0 nesten rektangulært. Punktet nær M (se også t.4).
Type 8 Likner t.6, men 2-tallet er bredere og 0 kortere. 0 heller sterkt forover. Stort punktum som står lavt.
Type 9 Likner t.4, men smalere 2-tall og punktet lengre fra M. 0 litt større enn 2 og heller mer til venstre enn i de andre typer.
Type 10 Tallene langt fra hverandre, se t.4, men større og rett 0. Slankere 2-tall som er litt flattrykt øverst.
Type 11 Likner t.1, men større tall som er plassert langt fra hverandre. 2-tallet heller sterkt forover og har en uregelsmessig fotstrek.
Type 12 Regelmessig 2-tall og noe mindre 0 som tilspisses i overkant. Punktet langt fra M.